Genel Umre Bilgisi

Genel Umre Bilgisi

Umre; hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir.
Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır.
Umre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah`ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Umre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Umre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır. Hanefîler, Resûlüllah Efendimizin:
"Hac farzdır, Umre ise tatavvudur" hadîs-i şerîfini delil olarak almışlar ve umrenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.
Hac için gerekli bütün şartlar Umre için de gereklidir. Umre yapmak için muayyen bir ay yoktur. Senenin her ay ve gününde yapılır. Yalnız arefe günü ile Kurban bayramının 4 gününde yapılması mekruhtur. Umreye giren kimsenin yapacağı işler, ihramlı olarak Kâbe`yi tavaf ve Safâ ile Merve arasında sa`y etmek, bundan sonra da traş olarak ihramdan çıkmaktır. Umrenin bir rüknü vardır, o da tavaftır. İhram Umrenin şartıdır. Vâcibleri ise, Safâ ile Merve arasında sa`y ve traş olmak, yahut saçlarını kısaltmaktır. Umre, tavafın en az 4 şavtı yerine getirilmeden önce cima` yapılırsa bozulur.

Umrenin hacdan farklı tarafları şunlardır:

·         Umrenin muayyen bir vakti yoktur, her zaman yapılabilir.

·         Umrede Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.

·         Kudüm ve Vedâ tavafı ve Şeytan taşlama da yoktur.

Alimler umre`nin meşru olduğuna icma etmişlerdir.İbn Abbas`dan rivayet olunduğuna göre; Nebi aleyhisselam "Ramazan`da umre yapmanın sevabı, nafile hacc sevabına denktir." buyurmuştur. (Ahmed ve İbn Mace)Ebu Hanife (r.a.)`den rivayet olunduğuna göre, Nebi aleyhisselam şöyle buyurmuştu: "Yapılan bir umre diğer bir umreye kadar aradaki günahlara kefarettir. Hacc-ı mebrur`un mükafatı cennetten başkası değildir."
(Buhari, Müslim ve Ahmed) "Hac`dan sonra arkasından umreyi yapın," hadisi de umrenin meşruluğuna delildir.
Umrenin Tekrarı Nafi demiştir ki: "Abdullah bin Ömer, İbn Zübeyr zamanında, her sene iki defa olmak üzere senelerce umre yapmıştır."Kasım şöyle demiştir: "Aişe (r.a.) senede üç kere umre yapmıştır." Kasım`a "Böyle yaptığı için Aişe (r.a.)`yı hiç ayıplayan oldu mu?" diye sorulunca; "Sübhanallah, o müminlerin annesidir, kim onu ayıplayabilir?" diye cevap verdi.İlim ehlinin çoğu bu görüşe varmışlardır.İmam Malik ise, senede birden fazla umre yapmayı mekruh saymıştır.

Umrenin Hacdan Önce ve Hacc Aylarında Yapılmasının Caiz Olduğu; Umre yapanın, hacc aylarında hacc yapmadan umre yapması caizdir.Ömer (r.a.), Şevval ayında umre yapmış ve hacc yapmadan Medine`ye dönmüştür.Tavus şöyle demiştir: "Cahiliyyet Arapları, hacc aylarında umre yapmayı en büyük günah sayarlar ve şöyle derlerdi: "Safer (onların safer diye adlandırdıkları Muharrem ayı) geçince, develerin çölde yürümekten meydana gelen yaraları iyileşince, yürüyüş izleri kaybolunca, umre yapmak isteyene umre helal olur." İslam dini, insanlara hacc aylarında umre yapmayı emredince, umrenin hacc aylarında yapılabileceği kıyamete kadar gerçekleşmiş oldu."

Rasulullah (s.a.v.)`in Yaptığı Umrelerin Sayısı İbn Abbas`dan rivayet olunduğuna göre; Nebi aleyhisselam dört defa umre yapmıştır:

1.      Hudeybiye umresi

2.      Kaza umresi

3.      Ci`rane`den umresi

4.      Veda haccıyla birlikte yaptığı umrelerdir.

Umrenin Hükmü Hanefiler ve İmam Malik, umrenin sünnet olduğu görüşündedirler. Çünkü Cabir`in rivayet ettiği hadiste, Nebi aleyhisselam`a "Umre vacib midir?" diye sorulunca Nebi aleyhisselam: "Hayır, vacib değildir. Fakat umre yapmanız efdaldir." buyurdu. (Ahmed ve Tirmizi) Şafiiler ile İmam Ahmed`e göre; umre farzdır. Çünkü Allahu Teala "Allah için hacc ve umreyi tamamlayın." (Bakara: 196) buyurmuştur. "Bu ayette umre hacc üzerine atf edilmiştir. Hacc farz olunca umre de hacc gibi farzdır," demişlerdir.Ancak birinci görüş tercihe şayandır.Fethu`l Alam kitabında, yazarı; Bu konuda gelen hadisler hüccet olabilecek nitelikte değildir." demiştir.Tirmizi`nin Şafi`iden naklettiğine göre ise; Şafii; "Umrenin nafile olduğuna dair sabit olmuş bir rivayet yoktur," demiştir. Umrenin VaktiAlimlerin çoğu, umrenin vaktinin bütün senenin günleri olduğu ve senenin herhangi bir gününde eda edilebileceği görüşüne varmışlardır. Ebu Hanife ise; yılın beş gününde umre yapmanın mekruh olduğunu söylemiş ve bu günlerin, arafe, kurban bayramı ve üç teşrik günleri olduğunu belirtmiştir.Ebu Yusuf`un görüşü ise; arafe günü ve arafeyi takip eden üç günde umrenin mekruh olduğudur. Alimler hacc aylarında umrenin caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Buhari, İkrime b. Halid`in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Abdullah bin Ömer (r.a.)`a hacdan evvel umre yapmayı sordum, cevaben dedi ki; "Hacdan evvel umre yapmakta bir beis yoktur. Zira Nebi aleyhisselam hacdan evvel umre yapmıştır." Cabir (r.a.)`den rivayet olunduğuna göre; Aişe (r.a.) hayız olduktan sonra, Kabe`yi tavaf etmek dışında bütün hacc vazifelerini yaptı. Hayızdan temizlenince de Kabe`yi tavaf etti ve şöyle dedi: "Ya Rasulullah, siz hacc ve umre yapmaya gidiyorsunuz. Ben ise hacc yapıyorum." Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) Abdurrahman bin Ebibekir`e Aişe`yi, Tenim`e çıkarmasını emretti. Böylece Aişe (r.a.) Zilhicce ayında hacdan sonra umreye niyetlendi.

Daha önce geçtiği gibi, umrenin en faziletli vakti Ramazan`dır.Umrenin Mikatı Umre yapmak isteyen, daha önce geçen hacc mikatlarının ya dışında bulunur veya içinde bulunur. Eğer dışında ise, ihramsız olarak hacc mikatlarını geçmesi helal olmaz. Çünkü Buhari`inin rivayet ettiğine göre Zeyd bin Cübeyr, Abdullah bin Ömer`e gelerek, "Umre yapmam için nereden ihrama girmem gerekir?" diye sormuş, Abdullah bin Ömer`de; "Rasulullah, Necd ehli için Karn`ı, Medine ahalisi için Zülhuleyfe`yi, Şam ahalisi için ise Cuhfe`yi mikat olarak tayin etti," demiştir. Şayet mikatlardan beri tarafta bulunuyorsa Harem`de bile olsa, umreye girmek için mikat yeri Hil`dir. Çünkü bu konuda daha önce Buhari`nin rivayet ettiği hadis geçmiştir. Bu hadiste; "Aişe (r.a.) Tenim`e çıktı ve oradan ihrama girdi," denmekte olup aynı zamanda bu Rasulullah`tan bir emirdir.
İhrama girme yerleri:Mekke’ye mikât sınırları dışındaki yerlerden gelenler yolları üzerindeki mikâtlardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunulduğu esnada umre yapmak istenirse, Mekkeliler gibi, Harem Bölgesi dışına çıkılarak ihrama girilir.

Umre nasıl yapılır:

1-      Mikât sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir.

2-      Telbiye, tekbir, tehlil salevat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztibâ ve ilk üç şavtta remel de yapılır

3-      Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin sa’yi yapılır.

4-      Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.Umrede Arafat, Minâ, Müzdelife’deki menâsik, kudum ve veda tavafı yoktur.

 


Üye Girişi
Namaz Vakitleri
Kabe‘den Canlı Yayın
Kabeden Canlı Yayın İzle
Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

Ziyaretçi Defteri

yaşar (bolu/gerede) - 25.11.2017 12:00:00

Benim eşim 45 yaşına yeni girdi annem ve ablam ile umreye yazıldı paraları yattı fakat çok söylentiler var. Beni bu konuda bilgilendirir misniz acil lütfen.

Begüm Atalay (Ankara) - 07.09.2017 12:00:00

Selam-aleyküm ben 19 yasindayim bir arkadaşımla umreye gitmek istiyorum fiyatları ve en yakın zamanda ne zaman gidebilirim gitmek için neler yapmam gerekiyor bilgilendirebilir misiniz?

Emine Gündüz (KAYSERİ) - 18.07.2017 12:00:00

bu site umre ve hac fiyatlarina bakarken cikti ben baskalarinin parasiyla degil (babam bile)kendim okuyup bir is sahibi olup ilk maasimla gitmeyi istiyorum tabi allah izin veririse ...butun temmennigim bu isi kendim ile yapmam allah‘im uzun ve saglikli omurler verirse en buyuk hayalim sizinle paylasmak istedimmm OO????????

Oğuzhan Çıracı (İstanbul) - 21.05.2017 12:00:00

ALLAH izniyle ölmeden nasip etsin. HAFIZ olunca kursumuz götürecek. Dua eder misiniz? Selamun Aleyküm.

mustafa öztürk (İSTANBUL/maltepe/fındıklı) - 08.02.2017 12:00:00

Umreye gitmeyi çok istiyorum bir yarışmaya katıldım yarışmanın konusu /kuran-ı kerim meali/ çalışma kitabı aldım sınav tarihi 29 mart 2017 allah bana umreye gitmeyi nasip etsin inşallah

Hacer Erdem (ANKARA) - 01.12.2016 12:00:00

Hayırlı akşamlar ben bir yakınımı ramazan ümresine göndermek istiyorum.

ibrshim tezcan (istanbul) - 03.11.2016 12:00:00

Umre programları hakkında bilgi istiyom.

Nuran Alagöz (Kocaeli) - 29.07.2016 12:00:00

15 günlük ramazan umresinden 20 gün once dondum butun hayal ve heyecanim mutlulugum basimiza tayin edilen hocalar tarafindan berbat hale sokuldu ilgisizlik azarlama pislik içinde otel hatim duasi bilmeyen hocamı ararsın eşleri ile sanki tatile gitmis hocami ararsin bayan hoca büyük ikramiye kazanmiscasina tek basina ümre yapmaya giden guruplarin pesine takilip ümre yapma pesinde iftardan sonra ilk gelen otobüsle tek basina kabeye gidip tavaf yapma pesinde biz koyun sürüsü bir bilenin peşine takilip tavaf yapiyoruz otel labada pislik toz toprak içinde hepsinin videosunu çektim birdaha ........mi verdigim para haram olsun sayemizde hocalarin eslerine ümre yaptirdilar. kuranıkerim ögreticisini bize bayan hoca diye yollamıslar. sozum ona bayan haca beni medine munevverede abdestsiz dolastirdi teravi namazını icerde olmama rağmen kılamadim abdestim yok dememe ragmen beni disari cikartip abdest aldırmadı aglayarak 3 saat bekledim yesil haliya ulaştım namaz kılamadim hakkim her iki cihanda haram zehir olsun.

Abdullah işler (Ağrı) - 02.02.2016 12:00:00

Ben abdullah işler. Ben anneannem ile büyükbabamı hacca göndermek istiyorum,ama kura olmadan gidilmiyormuş.peki hocam ben anneannemle büyükbabamı kurasız hacca gönderebilirmiyim,gönderirsem ne para gitmeli.nolur olumlu bir cevap verin bana.

Hatice Çello (Bursa) - 19.01.2016 12:00:00

Merhaba...ben ramazan umresi yapmak istiyorum.9 aya bolerek kredi kartıyla gidebilirmiyim..selamlar

Mevlut Akıncı (konya ılgın) - 15.01.2016 12:00:00

Ramazan umresi gitmek istiyorum.

Aysel kaya (Nizip Gaziantep) - 30.12.2015 12:00:00

Ben 21 yasindayim Umreye gitmeyi çok istiyorum bu yıl fiyatları ne ve hangi ayda gidilir

özlem CANLI (istanbul) - 29.12.2015 12:00:00

Selam ün aleyküm inşallah bu mesajım cevaplanır umudu içindeyim ben akciğer tümörü tedavi görmekteym ,%90 engelim var ümreye gitmeyi oraları görmeği çokkkk istiyorum Rabbim dualarımı kabul eder inşallah engelliler için indirim varmı yardımcı olursanız sevinirim selamlar

ESMA YARÇIN (ERZURUM) - 23.12.2015 12:00:00

ben 28 yaşındayım eşimle resmen boşandık ve ben umreye gitmek istiyorum annemle bu mümkünmü biliyorum helal biri olmadan gitmek haram mümkünse hangi şirket sorun çıkarmadan götürüyor beni bilgilendirirseniz çok sevinirim hanefi mezhebindenim ve annemden başka biri yok gidebileceğim ve oraları dünya gözüyle görmek istiyorum

Ridvan Aslan (Ankara ) - 21.11.2015 12:00:00

Hocam hac gitmek istiyorum. 1 yil önce umreye gittim. Ben işitme özürlüyüm. 2 kişi gitmek istiyoruz. Ben ve eşim. İndirim var mı? Diyanet çok seviyorum dua edecem size.

isa KIRANŞAL (KARSTAN) - 06.11.2015 12:00:00

2010 YILINDA HACA YAZİLDİK BEN 89 İŞİTME ENGELLIYIM İŞİTME ENGLLİLERE İNDİRİM VARMİ

RUSEN KKARTAL (Ankara/ Çankaya) - 01.11.2015 12:00:00

Selamun Alleykum, biz şubat ayında umreye gitmek istiyoruz dilerim turlar ücreti mekul fiatda tutar (Diyenetin turları ile umre fiatı nedir 15 günlük)..ayrıca bizim kendi aramızda BAYANLAR gurup oluşturduk 4-5 kişi olacağız bizim için özel bir indirim sözkonusu olabilirmi..heyecanla bekliyoruz o kutsal topraklarda olmayı Rabbim bizlere nasip etsin amin İNŞAHALLAH

Kezban (Denizli) - 22.09.2015 12:00:00

Aralık umresi ne zaman ve 30 günlük var mı?

TURGUT TAŞÖREN (KONYA SELÇUKLU) - 06.07.2015 12:00:00

UMRE FİATLARI DÜŞÜK OLURSA HERKESİN GİTME FIRSATI DOGAR BAŞTA EMEKLİLER VE ZİYARETLER UZUN DEGİL KISA OLUR SANIRIM DAHADA ARTIŞ OLUR DERİM

Fatma ÇEVİK (Ankara) - 21.04.2015 12:00:00

2011 yılında Hacca kayıt oldum sabırsızlıkla çağrılmamı beklemekteyim. Rabbim nasip ederse bende birgün gitmeyi çoooook istiyorum.2010 14 Günlük Umrem var 2013 Ramazan Umrem var oraları nasıl özledim bilemezsiniz. Rabbim Himmet etttt.

Sende Yaz
Kabe Namaz Vakitlari
Kabe-Namaz-Vakitleri
Mekke / Medine Haritası
Mekke Medine Haritası
Umre Duaları
Hac Umre Duaları
Umre Sözlüğü
Umre Sözlüğü
E-Bülten

Umre Nedir? Nasıl Yapılır?

Umreziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kabe`yi ziyaret etmelerine umre denir.Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre, "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir. 
  • BİZE ULAŞIN

  • Armağanevler Mah. Çardak Sok. No:29/10 Ümraniye / İSTANBUL

www.teknovizyon.net/
YukariCik